Curs Specialist in Managementul Deseurilor (cod COR 325713)

Tipul programului: Specializare

Denumire: Specialist in Managementul Deseurilor


Durata cursului: 50 ore
Pregatire teoretica: 30 ore
Pregatire practica: 20 ore
Taxa: 400 lei (2 rate)
Conditii de acces: studii superioare


Obiective exprimate in competente profesionale:
• Lucrul in echipa pentru corecta identificare si incadrare a tipurilor de deseuri produse si pentru a putea propune cele mai viabile solutii de gestionare a acestora.
• Elaborarea procedurilor specifice pentru asigurarea calitatii procesului de organizare a deseurilor (proceduri privind identificarea si codificarea deseurilor proprii, proceduri privind etichetarea deseurilor, proceduri privind managementul integrat al deseurilor produse, proceduri de control operational.
• Principiile managementului calitatii in activitatea de gestionare a deseurilor si cerintele standardului ocupational specific.
• Planificarea si efectuarea gestiunii si managementul deseurilor.
• Raporteaza evidenta gestiunii deseurilor.
• Cunoasterea atributiilor, responsabilitatilor si necesarul de formare profesionala a personalului implicat in managementul deseurilor.
• Calculează cuantumul contributiei la Fondul de mediu.
• Utilizeaza aplicatia online pentru intocmirea declaratiilor la Administratia Fondului pentru Mediu.
• Elaboreaza lista deseurilor si a registrelor de evidenta a deseurilor.
• Utilizeaza tehnicile cele mai adecvate pentru managementul deseurilor.
• Aplica cele mai bune practici in vederea valorificarii, reciclarii, reutilizarii si eliminarii deseurilor.
• Gestioneaza aspectele privind sanatatea populatiei si a mediului.
• Controleaza si eticheteaza in mod corect deseurile periculoase.
• Monitorizeaza si evalueaza activitatea de management a deseurilor.
• Intocmeste planuri de prevenire a generarii deseurilor.

Cursul se adreseaza:
• Producatorilor de ambalaje, celor care introduc pe piata ambalaje sau produse ambalate, producatorilor si detinatorilor de deseuri (inclusiv celor care realizeaza colectarea, transportul, valorificarea, depozitarea sau eliminarea acestora).
• Agentilor economici care doresc sa stie care sunt raportarile obligatorii care trebuie efectuate catre Agentia de Protectia Mediului privind evidenta gestiunii deseurilor, cum se completeaza declaratiile catre Administratia Fondului pentru Mediu, cum se calculeaza cuantumul contributiei la Fondul de Mediu si cum se poate deveni broker in domeniul deseurilor.