Curs Patiser (cod N.C 7412.1.3)

Tipul programului: Calificare

Denumire: Patiser


Durata cursului: 360 ore

Pregatire teoretica: 120 ore

Pregatire practica: 240 ore

Taxa: 560 lei (2 rate)

Conditii de acces: invatamant general obligatoriu (8-10 clase)


Obiective exprimate in competente profesionale:
• Aplicarea normelor de securitate si sanatate în munca.
• Aplicarea normelor de protectia mediului.
• Organizarea activitatii proprii.
• Aplicarea normelor de igiena si de siguranta alimentelor.
• Intocmirea documentelor specific.
• Receptia calitativa si cantitativa a materiilor prime si auxiliare.
• Depozitarea si transportul materiilor prime, auxiliare, a semifabricatelor si a produselor finite de patiserie.
• Pregatirea materiilor prime si auxiliare.
• Prepararea tipurilor de aluat pentru patiserie.
• Prelucrarea aluatului.
• Asamblarea semifabricatelor in vederea coacerii.
• Coacerea semifabricatelor.
• Pregatirea produselor finite de patiserie pentru depozitare.

Cursul se adreseaza:
• Persoanelor care doresc obtinerea unei calificarii de patiser.
• Persoanelor care ocupa un post de patiser, dar nu au certificarea care sa le ateste aceasta calificare.
• Celor care isi cauta un loc de munca in domeniu.