Curs Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date (cod N.C 4113.2.1)

Tipul programului: Calificare

Denumire: Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date (Operator Calculator)


Durata cursului: 720 ore
Pregatire teoretica: 240 ore
Pregatire practica: 480 ore
Taxa: 560 lei (2 rate)
Conditii de acces: invatamant general obligatoriu (8-10 clase)


Obiective exprimate in competente profesionale:
• Comunicare in limba oficiala.
• Comunicare in limbi straine.
• Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie.
• Competenta de a invata.
• Competente sociale si civice.
Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor.
• Organizarea activitatii proprii.
• Utilizarea echipamentelor periferice.
• Asigurarea securitatii datelor/ documentelor.
• Introducerea, validarea si prelucrarea datelor.
• Transpunerea datelor pe suport.
• Aplicarea prevederilor legale SSM si in domeniul situatiilor de urgenta.
• Aplicarea normelor de protectie a mediului.
• Aplicarea procedurilor de calitate.

Cursul se adreseaza:
• Persoanelor care doresc sa invete utilizarea calculatorului cat si sa aprofundeze acest domeniu. In cadrul acestui curs, vom studia atat teoretic, dar vom si pune in practica aplicatii cu ajutorul calculatorului. Vom parcurge teoretic bazele acestui domeniu, cum functioneaza si interactioneaza pentru a obtine o masina care lucreaza pentru noi – Calculatorul.