Curs machior / make up autorizat (Cod N.C. 5141.3.3)

Tipul programului : Calificare/1080 ore/3 module
Denumire: Curs de Machior

Competențe generale:
• Aplicarea normelor igienico-sanitare la locul de muncă
• Planificarea activităţilor zilnice,
• Menţinerea relaţiilor cu clienţii,
• Dezvoltarea profesională,
• Promovarea produselor şi serviciilor,
• Gestionarea resurselor material.

Condiții de acces la curs:
Nivel studii- Învățământ general obligatoriu (8-10 clase),
Aviz medical pe care să apară mențiunea ”Apt pentru cursul de machior”

Alte acte solicitate:
Copie C.I., certificat naștere, certificat căsătorie( în cazul schimbării numelui), acte studii.

c700x420

Cursurile sunt recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Prin traducere și apostilare, certificatul obținut în urma absolvirii examenului susținut în fața comisiei ANC devine valabil în toate țările semnatare ale Convenției de la Haga. Acest certificat este însoțit de un Supliment descriptiv pe care sunt menționate Obiectivele generale exprimate în competențe profesionale.

Modulul I: MACHIAJ CONVENȚIONAL

Durata de pregătire: 60 ore (20 ore teorie+ 40 ore practică)
Competențe specifice:
• Executarea operaţiilor pregătitoare pentru machiaj ,
• Modificarea caracteristicilor genelor şi sprâncenelor,
• Executarea machiajelor convenţionale.

MODULUL II- MACHIAJ SPECIAL

Durata de pregătire: 360 ore (120 ore teorie+ 240 ore practică)
Competențe specifice:
• Executarea operaţiilor pregătitoare pentru machiaj,
• Modificarea caracteristicilor genelor şi sprâncenelor,
• Executarea machiajului special.

MODULUL III- MACHIAJ TRANSFORMATIONAL

Durata de pregătire: 660 ore (240 ore teorie+ 420 ore practică)
Competențe specifice:
• Executarea operaţiilor pregătitoare pentru machiaj,
• Modificarea caracteristicilor genelor şi sprâncenelor,
• Proiectarea machiajului transformațional,
• Proiectarea pieselor pentru machiajul transformațional,
• Executarea pieselor pentru machiajul transformațional,
• Executarea machiajului transformațional.

Formatoarele noastre autorizate pt Cursuri de make - up sunt: