Curs Instructor Preparator Formare (cod COR 333309)

Tipul programului: Perfectionare

Denumire: Instructor Preparator Formare


Durata cursului: 40 ore
Pregatire teoretica: 20 ore
Pregatire practica: 20 ore
Taxa: 400 lei (2 rate)
Conditii de acces: Diploma Bacalaureat


Obiective exprimate in competente profesionale:
• Comunicare in limba oficiala.
• Comunicare in limbi straine.
• Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie.
• Competente informatice.
• Competenta de a invata.
• Competente sociale si civice.
• Competente antreprenoriale.
• Competenta de exprimare culturala.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca.
• Aplicarea normelor de protectie a mediului.
• Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare.
• Asigurarea managementului procesului de formare.
• Evaluarea activitatilor de formare.
• Asigurarea functionalitatii utilajelor si echipamentelor specifice din atelierele/ laboratoarele de lucru.
• Dezvoltarea institutionala a organizatiei si dezvoltarea de parteneriate organizatie – comunitate.
• Asigurarea managementului carierei si a dezvoltarii personale.

Cursul se adreseaza:
• Celor care doresc sa fie formatori si nu au terminat facultatea, celor care doresc sa pregateasca copii, tineri si adulti intr-un sport preferat, celor care doresc sa ajute echipele de cercetare in laboratoare sau pe teren.
• Ne adresam profesionistilor cu talent in transmiterea pregatirii, celor care sunt buni educatori si vor sa-i ajute pe cei care-si cauta un drum in viata.
• ”Instructorul/preparator formare poate participa la programe de specializare in domeniul ocupatiei pentru care deruleaza activitati de formare, iar în urma absolvirii unei institutii de invatamant superior de profil poate obtine calificarea universitara corespunzatoare." - Extras din Standardul Ocupational.