Curs Expert Achizitii Publice (cod COR 214946)

Tipul programului: Perfectionare

Denumire: Expert Achizitii Publice


Durata cursului: 40 ore
Pregatire teoretica: 21 ore
Pregatire practica: 19 ore
Taxa: 400 lei (2 rate)
Conditii de acces: studii superioare


Obiective exprimate in competente profesionale:
• Aplicarea corecta a legislatiei in vigoare la autoritatile contractante.
• Elaborarea strategiei de achizitii publice.
• Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini.
• Intocmirea dosarului de licitatie publica.
• Derularea procedurilor specifice de achizitie publica.
• Gestionarea contestatiilor formulate in procedura de atribuire a contractului.
• Evaluarea ofertelor depuse.
• Atribuirea contractului de achizitie publica.

Cursul se adreseaza:
• Ofertantilor si compartimentelor interne specializate ale autoritatilor contractante, functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din sectorul privat, incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor, persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii.
• Persoanelor implicate sau care isi doresc sa lucreze in echipe de management Fonduri Europene.
• Oricaror altor persoane interesate de domeniu, absolventi a unei institutii de invatamant superior.
• Cursul îsi propune sa ofere solutii, sa explice, sa dezbata si sa aplice practic, aspecte teoretice din domeniul achizitiilor publice.