Curs Controlor Financiar (cod COR 123103)

Tipul programului: Perfectionare

Denumire: Controlor Financiar


Durata cursului: 40 ore
Pregatire teoretica: 21 ore
Pregatire practica: 19 ore
Taxa: 400 lei (2 rate)
Conditii de acces: studii superioare


Obiective exprimate in competente profesionale:
• Comunicare interactiva.
• Munca in echipa.
• Organizarea activitatii de control financiar preventiv.
• Perfectionarea pregatirii profesionale.
• Efectuarea controlului financiar preventiv asupra altor documente si operatiuni.
• Efectuarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor bugetare.
• Efectuarea controlului financiar preventiv asupra concesionarii/inchirierii de bunuri apartinand domeniului public.
• Efectuarea controlului preventiv asupra proiectelor de angajamente legale.
• Elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv.

Cursul se adreseaza:
• Persoanelor cu studii superioare, care doresc perfectionarea pentru indeplinirea cu succes a obligatiilor de serviciu sau se reorienteaza in cariera. Controlul Financiar Preventiv (CFP) are ca scop prevenirea incalcarii dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube. CFP se executa asupra documentelor in care se consemneaza operatiile ce se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale ale unitatii, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.