Curs auditor intern in sectorul public (cod COR 241306)

Tipul programului: Perfectionare

Denumire: Auditor Intern in Sectorul Public


Durata cursului: 80 ore/3 sapt
Pregatire teoretica: 40 ore
Pregatire practica: 40 ore
Taxa: 770 lei (2 rate)
Conditii de acces: invatamant superior cu diploma de licenta in domeniile: economice, juridice, politice, tehnologia informatiei, militare, administratie.


Obiective exprimate in competente profesionale:
• Comunicare interpersonala;
• Perfectionarea pregatirii profesionale;
• Munca in echipa;
• Utilizarea calculatorului;
• Pastrarea documentelor in cadrul compartimentului;
• Planificarea activitatii de audit intern;
• Pregatirea misiunii de audit intern;
• Colectarea informatiilor;
• Evaluarea riscului;
• Evaluarea preliminara a controlului intern;
• Programarea misiunii de audit intern;
• Elaborarea testelor de audit intern;
• Formularea constatarilor, concluziilor si recomandarilor de audit intern;
• Documentarea activitatilor de audit intern;
• Elaborarea raportului de audit intern;
• Supervizarea misiunii de audit intern;
• Valorificarea recomandarilor de audit intern;
• Dezvoltarea relatiilor operationale cu entitatile audiate;
• Asigurarea calitatii ctivitatii de audit intern;
• Evaluarea sistemului orgnizational;
• Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern si guvernanta;
• Evaluarea activitatii juridice;
• Evaluarea activitatii financiar-contabile;
• Evaluarea activitatii privind tehnologia informatiei;
• Evaluarea procesului de finantare.

Avantaje:
• Formatori - experti cu vasta experienta in Audit si Control;

• Activitate de formare la standarde internationale;
• Suport de curs in format tiparit;
diploma recunoscuta national (ANC) si international (Conventia de la Haga);
• Coffee break;
• Costul cursului de formare se poate deduce din impozitul pe profit/venit, conform art 34 din OG 129/2000 - republicata.
Auditorul intern in sectorul public este persoana competenta pentru efectuarea misiunilor de audit intern in institutiile publice. In Romania exercitarea profesiei de auditor intern in sectorul public este reglementata de legea nr 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare si conduita etica a auditorului intern (OMFP 252/2004). 
Cursul "Auditor Intern in Sectorul Public" are autorizare A.N.C, (CNFPA), diploma fiind recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, atat in tara cat si in Uniunea Europeana si un Supliment Descriptiv cu Obiectivele Generale exprimate in Competente Profesionale.

Documente necesare:

• Copie BI/CI;

• Copie certificat nastere;
• Copie certificat casatorie;
• Copie ultima diploma absolvita (adeverinta);
• Invatamant superior cu diploma de licenta in domeniile: economice, juridice, politice, tehnologia informatiei, militare, administratie.


Cursurile sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei atat in tara, cat si in Uniunea Europeana si contin un Supliment descriptiv cu Obiectivele Generale exprimate in competente profesionale.

Cursurile se pot organiza in centrele din Bucuresti, Cluj, Focsani, iar la cerere in oricare oras din tara.