Curs Agent de Securitate (cod COR 5169.1.3)

Tipul programului: Calificare

Denumire: Agent de Securitate


Durata cursului: 360 ore

Pregatire teoretica: 120 ore

Pregatire practica: 240 ore

Taxa: 500 lei (2 rate)

Conditii de acces: invatamant general obligatoriu (8-10 clase)


Conditii de acces:
• Persoane cu cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; • Minim studii gimnaziale – diploma de minim 8 clase;
• Varsta minima 18 ani;
• Carte de identitate/buletin, certificat de nastere, certificat de casatorie, daca este cazul (schimbarea numelui dupa casatorie, infiere, etc.);
• Certificat medical/fisa de aptitudini cu specificatia "apt pentru a desfasura activitati specifice - ca agent de securitate";
• Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie - cazier judiciar.

Obiective exprimate in competente profesionale:
• Sa gestioneze cu raspundere resursele materiale din dotarea postului;
• Sa completeze corect si lizibil documentele specifice serviciului de securitate;
• Sa asigure permanent ordinea de securitate in obiectiv, inclusiv realizarea controlului accesului pentru persoane si autovehicule;
• Sa rezolve in mod legal si profesionist incidentele de securitate;
• Sa asigure informarea operativa a celor in drept privind ordinea de securitate in obiectiv;
• Sa aplice corect normele de securitate si sanatate in munca;
• Sa aplice/respecte permanent normele de protectia mediului;
• Sa asigure mentinerea unor relatii de munca eficace.